Bibelstudium om tilbedelse

Velkommen til bibelstudiet Ekte og ærlig tilbedelse. Jeg vil dele litt med deg før vi begynner. Jeg ønsker at dette studiet skal være en ressurs som hjelper deg og dere å gå dypere når du gransker hensikten med tilbedelse, hvordan…