Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Ekte & ærlig
tilbedelse

En veileder til å gå dypere i lovsang og tilbedelse — av Mary Elizabeth Kolsrud

Mennesker leter etter fred og trygghet midt i vår urolige verden.

Mer enn noen gang trenger vi å styrke vår kristne tro gjennom tilbedelse. Når vi tilber Gud, fokuserer vi på Han og vi blir mer lik Han. Nå er tiden inne for å bære Hans nærvær ut til verden rundt oss og reflektere Hans kjærlighet og fred.

Mary Elizabeth deler vitnesbyrd, tanker og bibelske sannheter som går dypt inn i vår forståelse av hva det vil si å tilbe som en kristen. I boken finner du også tips og råd som kan hjelpe lovsangsledere og grupper til å anvende de ulike temaene i sitt lovsangsarbeid.

Gratis 9 uker video-bibelstudium med Mary Elizabeth

Få en ny video på epost hver uke, og et nytt tema om tilbedelse. I løpet av dette bibelstudiet vil du lære hvordan du:

  • Responderer på Guds ord og det Han ønsker av oss i lovsang og tilbedelse
  • Uttrykker din personlighetstype, kultur og musikalsk stil som en del av din ekte og ærlige tilbedelse
  • Bryter ut fra ulike hindre som holder deg tilbake i tilbedelsen
  • Er lydhør og lydig til Den Hellige Ånd i tilbedelsen
  • Lever ut din identitet som en tilbeder

Velg planen som passer for deg

Gå gjennom bibelstudiet på egen hånd, eller sammen med en gruppe

9 ukentlige videoer

Gratis

Delta gratis på bibelstudiet, og se videoene på telefonen din, iPad eller datamaskin

9 ukentlige videoer + boken Ekte og ærlig tilbedelse

199,-

Delta på bibelstudiet, og få i tillegg boken sendt hjem til deg i posten

9 ukentlige videoer + boken Ekte og ærlig tilbedelse + 3 gruppesamtaler

649,-

I tillegg til videoer og bok får du gruppesamtaler med coaching av gjestetalere. For lovsangsteam og tilbedere som ønsker å gå dypere.

Sagt om boken

“Som pastor tror jeg at boka vil være en verdifull ressurs for menigheter og smågrupper. Boka gir hjelp til å bygge en sunn og god tilbedelseskultur i kirker og forsamlinger. “

Jann Even Andresen

Jann Even Andresen

Hovedpastor i Salem menighet, Trondheim

Mary Elizabeth har skrevet en bok som jeg tror vil være til hjelp og oppmuntring for mange. Om du er en del av et lovsangsteam, lovsangsleder, musiker eller simpelthen bare er glad i lovsang, vil denne boken, ganske sikkert, berike ditt liv og din tjeneste.

Jan Honningdal

Jan Honningdal

Lovsangsartist

Lars Petter Berg, Svein Høysæter, Håkon Fagervik, Arvid Pettersen og Arve Reigstad har også skrevet omtaler


I boken vil du lære hvordan du:

  • Responderer på Guds ord og det Han ønsker av oss i lovsang og tilbedelse
  • Uttrykker din personlighetstype, kultur og musikalsk stil som en del av din ekte og ærlige tilbedelse
  • Bryter ut fra ulike hindre som holder deg tilbake i tilbedelsen
  • Er lydhør og lydig til Den Hellige Ånd i tilbedelsen
  • Lever ut din identitet som en tilbeder

Vil du gå dypere i tilbedelse som kirke eller gruppe?

Vil du være med på å bygge en bedre lovsangskultur rundt deg? Ta med deg kirken din, smågruppen eller organisasjonen din gjennom denne boken.

Studieopplegget er godkjent av Kristelig Studieforbund. Grupper og kurs som benytter studieopplegget kan søke om statsstøtte til studiearbeid.

Les mer på www.k-stud.no. Eller ta kontakt på: tlf. 23 08 14 70, e-post. post@k-stud.no

Om Mary Elizabeth Kolsrud

Mary Elizabeth Kolsrud

Mary Elizabeth Kolsrud

Mary Elizabeth Kolsrud jobber til daglig med lovsangsutvikling i Normisjon og leder Bergen Soul Children. Hun er grunnlegger av Disciples of Worship, som utruster lovsangsledere og lovsangsteam i tilbedelse både gjennom Bergen Lovsangsskole og på nettet med Disciples of Worship Academy, som er en lovsangsskole på nett.

Hun underviser også på bibelskoler, i menigheter og i kirker i Norge og i Europa. I tillegg er hun skandinavisk leder i Sounds of the Nations. Hun har en bachelorgrad i Worship ministries fra USA.

Mary er født og oppvokst i Iowa, USA. Hun har reist og forkynt i Norge siden 2009, og flyttet til Norge i 2012.
Mary har lang erfaring med å lede lovsang. Hun startet en lovsangsskole i Texas som vokste til å ha over 180 studenter.

Hun har reist mye i USA og har ledet lovsang for unge mennesker på mange store konferanser. Hun har også ledet misjonsreiser til ulike nasjoner for å nå mennesker med Guds ord. Har gitt ut to solo-album og vært med på fire album og prosjekter.

Hun har et stort hjerte for Norge, for nordmenn og for Gud, og ønsker å se en nasjon av ekte og ærlige tilbedere reise seg i Norge. Mary er gift med en nordmann, og sammen har de to barn.

Se også

Andre produkter og ressurser fra Mary Elizabeth Kolsrud, Disciples of Worship og Sounds of the Nations er tilgjengelig på: www.disciplesofworship.com

Du er kanskje interessert i …