Bli med på bibelstudium

Meld deg på, og få en beskjed når det starter

  Bygg en kul­tur for lovsang og tilbe­delse i menigheten eller små­grup­pen. Meld menigheten eller små­grup­pen på net­tkurset i dag, og få tilbudspris.

  Det tar tid å bygge kul­tur, men første steg er å ha det samme grunnlaget og forståelsen av tilbe­delse. I boken og på net­tkurset kan dere sam­men stud­ere hva bibe­len sier om tilbe­delse, og ha gruppediskusjon­er om tanker og verdier. Ut fra et felles grunnlag kan så ryt­mer og van­er formes, som igjen før­er til å bygge kul­tur sammen.

  Vi anbe­faler at dere arran­ger­er egne sam­linger, Zoom-møter og lovsangskvelder under­veis i pros­essen, slik at dere kan jobbe godt med stof­fet, både i teori og praksis.

  Kjøp til­gang til kurset som enkelt­per­son: 600,-
  Kjøp til­gang til kurset som gruppe med mer enn fem: 350,- per deltaker

  Hva er inkludert?

  • e‑boken Ekte og ærlig tilbedelse
  • 9 ukers kurs med 45 undervisningsvideoer
  • skriftlige sam­men­drag av innhold­et i videoene
  • quizzer
  • sam­tale­spørsmål
  • reflek­sjon­sspørsmål
  • forslag til prak­sis­er og aktiviteter
  • flere til­leg­gsres­surs­er

  Påmelding åpner snart!