Advancing worship in a traditional church

Advancing worship in a traditional church Course Description Do you feel stuck in certain patterns of the worship in your church? Are you longing for your church to experience more of the Holy Spirit´s guidance in your worship? This course…

Bibelstudium om tilbedelse

Bibelstudium om tilbedelse Velkommen til bibelstudiet Ekte og ærlig tilbedelse. Jeg vil dele litt med deg før vi begynner. Jeg ønsker at dette studiet skal være en ressurs som hjelper deg og dere å gå dypere når du gransker hensikten…