Bibelstudium om tilbedelse

Din sta­tus
Ikke logget på
Pris
USDGratis
Kom i gang

Bibelstudium om tilbedelse

Er på påmeldt allerede?

Logg inn her først, for å få til­gang til innhold­et i Uke 1

Og vi, som uten slør for ansik­tet ser Her­rens herlighet som i et speil, vi blir alle for­van­dlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Her­rens Ånd.
2. Kor 3,18

Velkom­men til bibel­studi­et Ekte og ærlig tilbe­delse. Jeg vil dele litt med deg før vi begynner.

Jeg ønsker at dette studi­et skal være en ressurs som hjelper deg og dere å gå dypere når du gransker hen­sik­ten med tilbe­delse, hvor­dan det kan se ut, og hva Gud vil ha fra oss når vi tilber ham, slik Guds ord og Den hel­lige ånd forteller oss. Når du leser denne boken eller ta bibel­studi­et, tror jeg du kom­mer til å oppleve at jeg set­ter ord på noe som kan­skje allerede lig­ger i hjertet ditt. I til­legg har jeg en litt akademisk tilnærm­ing når vi går dypere inn i teolo­gien rundt lovpris­ning og tilbe­delse, og hvor­dan vi kan bruke dette i våre egne liv.

Se på sangen “Norway” av Mary Elizabeth