Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Bibelstudium om tilbedelse

Din status
Ikke logget på
Pris
USDGratis
Kom i gang

Bibelstudium om tilbedelse

Er på påmeldt allerede?

Logg inn her først, for å få tilgang til innholdet i Uke 1

Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd.
2. Kor 3,18

Velkommen til bibelstudiet Ekte og ærlig tilbedelse. Jeg vil dele litt med deg før vi begynner.

Jeg ønsker at dette studiet skal være en ressurs som hjelper deg og dere å gå dypere når du gransker hensikten med tilbedelse, hvordan det kan se ut, og hva Gud vil ha fra oss når vi tilber ham, slik Guds ord og Den hellige ånd forteller oss. Når du leser denne boken eller ta bibelstudiet, tror jeg du kommer til å oppleve at jeg setter ord på noe som kanskje allerede ligger i hjertet ditt. I tillegg har jeg en litt akademisk tilnærming når vi går dypere inn i teologien rundt lovprisning og tilbedelse, og hvordan vi kan bruke dette i våre egne liv.

Se på sangen “Norway” av Mary Elizabeth