Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Innledning til boken

Introduksjon

Jeg sto i lovsangen på et møte med løftet blikk, da jeg plutselig fikk et syn med et kart over Norge. Små lysprikker glødet på ulike steder i landet, noen sterkere enn andre. Så så jeg at noen av lysstrålene ble koblet sammen og deretter spredt utover. Da jeg så litt nærmere etter, la jeg merke til at alle stedene med lysprikker også hadde speil. Speilene var vinklet slik at lysstrålene kom fra én retning og ble sendt videre i en annen retning til et annet speil i Norge. Men i hvert enkelt speil var det et lys ovenfra som skinte i alle speilene og deretter ble reflektert utover. Strålene ble raskt flere, og lyset ble sterkere og sterkere helt til jeg ikke kunne se de enkelte strålene lenger. Det ble til slutt bare én opplyst nasjon på et kart. Kartet vokste for øynene på meg, slik at jeg så hele det europeiske kontinentet, og jeg så at Norge skinte så sterkt at hele Europa kunne se det.

Den Hellige Ånd minnet meg om et bibelvers:

Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd.

2. Korinterbrev 3,18

Gud taler på ulike måter. I Bibelen ser vi at han ofte bruker syner og drømmer for å kommunisere med sitt folk. Da jeg spurte Gud hva dette bildet skulle bety, viste Den Hellige Ånd meg at speilene ble holdt av mennesker som tilba Gud. Jeg opplevde at Gud viste meg at han har et spesielt kall for denne nasjonen, og at veien til dette kallet går gjennom tilbedelse, slik at Norge kan bli et fyrtårn for Guds nærvær i Europa i Europa. Når mennesker løfter blikket mot Jesus, finner de sin identitet i ham og knyttes sammen med hverandre. Når de ser speilbildet av Jesus, gjenkjenner de ham i hverandre og gir ham ære.

Etter hvert som enheten blir sterkere, oppdager de det unike DNA- avtrykket av Jesus som de gjenspeiler sammen som nasjon. Og når de fester blikket på ham og løfter opp lovsangen og tilbedelsen på sin unike måte, blir de det skinnende håpet Europa venter på.

Jeg var på en bønnekonferanse da jeg fikk dette synet. Det var aller første gang jeg satte foten på norsk jord, og av alle steder befant jeg meg i Nord-Norge, i en liten bygd utenfor Harstad. Det var en betydningsfull tid i livet mitt da jeg endelig fikk besøke landet mine slektninger kom fra. Etter flere år med drømmer og syner av meg selv som bodde i Europa, og hjertet som ble dratt mot Norge, var jeg endelig her. Det var i november 2009, og jeg hadde tatt med meg et lovsangsteam fra en lovsangsskole jeg ledet i Texas, på en misjonstur. Vi reiste rundt i Norge og opphøyde Herren ute på gatene og i ulike menigheter. I Johannes 12,32 sier Jesus:

“Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.”

Johannes 12,32

Jesus ble løftet opp på et kors for å dø for hele menneskeheten og bringe frelse til verden. Og da vi løftet ham opp med vår tilbedelse og proklamerte frelsen i Jesus gjennom sang, ble vi vitne til at Gud dukket opp, ga seg til syne og møtte mennesker med helbredelse, kjærlighet og frelse. Han trakk til seg mennesker i gatene og fra ulike steder mens vi tilba ham. Gud fortsatte å tale til meg og de andre i teamet om håpet og kallet denne nasjonen skal oppfylle gjennom tilbedelse.

I tillegg forelsket jeg meg … i Norge. Selv etter at jeg hadde reist tilbake til USA, fylte Gud hjertet mitt med drømmer om Norge. Jeg kan huske at hver gang jeg lukket øynene, så jeg vakre fjell, fjorder og mennesker. En dag mens jeg sang lovsanger til Gud på rommet mitt og ba for Norge, begynte en sang å strømme ut av meg. Jeg hadde hørt om et profetisk ord som var talt over Norge på den tiden, “Norge, du er nær Gud”, og det ga så sterk gjenklang i meg fordi jeg følte slik nærhet til Gud da jeg var i Norge. Nærværet hans var til å ta og føle på hver gang jeg var der. Så jeg sang det over Norge. Jeg proklamerte landets skjønnhet og det kallet Norge har om å løfte øynene og se hvem de er – at de er så nær Gud. Og at det er på tide å reise seg!

Her er sangen jeg skrev:

Norway

Vers 1
Mountains so majestic surrounding the fjords As ocean waves crash on the shores Long summer nights with unending sunrise Paints beautiful colors across the sky Norway, lift up your eyes and see

Refreng
Norway, Norway you are so near to God
The Lord is rising upon you, He’s calling out to you Norway, Norway you are so near to God
His glory ́s surrounding you, your light has come

Vers 2
Beautiful people, with love in your hearts Reflecting the Creator from the start With warm traditions and a Christian heritage Your roots grow deep but need strengthened Norway lift up your eyes to see

Refreng
Norway, Norway you are so near to God
The Lord is rising upon you, He’s calling out to you Norway, Norway you are so near to God
His glory `s surrounding you, your light has come

Bro
Stå opp, Stå opp Stå opp Norge, Norge Stå opp, Stå opp Stå opp Norge, Norge

Norge (Norsk oversettelse)

Vers 1
Fjell så majestetiske omkranser fjorden Mens havbølger knuses mot land Lange sommernetter med uendelig Soloppgang maler vakre farger på himmelen Norge, løft øynene og se

Refreng
Norge, Norge, du er så nær Gud
Herren stiger opp over deg og kaller på deg Norge, Norge, du er så nær Gud
Hans herlighet omgir deg, lyset ditt har kommet

Vers 2
Vakre mennesker med kjærlighet i hjertet Gjenspeiler skaperen fra begynnelsen av Med varme tradisjoner og en kristen arv Du har dype røtter, men de må styrkes Norge, løft øynene og se

Refreng
Norge, Norge, du er så nær Gud
Herren stiger opp over deg og kaller på deg Norge, Norge, du er så nær Gud
Hans herlighet omgir deg, lyset ditt har kommet

Bro
Stå opp, stå opp Stå opp Norge, Norge
Stå opp, stå opp

I løpet av de neste årene reiste jeg flere ganger til Norge både med og uten team, og jeg fortsatte å se at Gud gjorde ting når vi tilba. Jeg sang denne sangen mange steder for å gi oppmuntring og proklamere folkets identitet og kallet over dem. I 2012 fikk jeg fred for at Gud ville jeg skulle ta det store skrittet og flytte hit og stå side om side med nordmenn i det Gud gjorde gjennom tilbedelse. Jeg startet en lovsangstjeneste kalt Disciples of Worship som var knyttet til Normisjon og Norkirken Bergen. Dette var et team som besto av hengivne tilbedere fra Norge, Sverige og England, og vi reiste til ulike steder i Norge. Vi bodde i koffert flere måneder om gangen, og reiste til forskjellige menigheter der vi utrustet lovsangsteam, hadde arrangementer for å nå ufrelste, og startet lovsangsband bestående av ungdommer på steder som ikke hadde noe slikt. Visjonen om tilbedere som reiste seg, forente oss og drev oss til å gå. Vi tilbragte det meste av tiden i nord der de ikke hadde så mange ressurser og aktiviteter. Jeg liker så godt å reise til små steder som virker glemt og oversett, for Gud liker å bruke disse stedene til å starte noen av de største bevegelsene.

Vi spoler frem til dagen i dag. Jeg bor nå i Bergen og jeg fortsetter å trene og lede tilbedere her i Norge. Når jeg nå gir ut denne boken i år, mot slutten av 2020, så har vi virkelig fått erfare hvordan den globale pandemien har rystet oss; strukturene våre, skole-systemene våre, pengene våre og kirkelivet. Vi har blitt tvunget til å gjøre ting helt annerledes. Når slikt skjer, blir vi nødt til å se hva som ligger bak alle strukturene og se på hvem vi virkelig er. Verdiene våre og det som driver oss, både av godt og vondt, blir eksponert. Vår tilbedelse er verdifull for Gud. Selv om vi er midt oppe i en stor utfordring der vi prøver å finne ut hvordan vi kan tilbe Gud sammen digitalt foran hver vår skjerm, er tiden nå inne for å gå tilbake til selve røttene til det kristen tilbedelse handler om; å kjenne Han og reflektere Han.

Hensikten med å skrive denne boken er først og fremst å oppmuntre deg som tilbeder i Norge. Jeg skriver til norske lesere, og tar utgangspunkt i den norske kulturen og Guds hjerte for denne nasjonen. Jeg håper jeg kan gi deg inspirasjon til kallet om å være en tilbeder, og innsikt i hvor betydningsfull du er. Jeg ønsker å se visjonen om tilbedere over hele Norge som reiser seg, bli virkelig. Noen ganger bruker Gud mennesker utenfra, for eksempel utlendinger, for å gi oss et nytt perspektiv. Nå som jeg skriver dette, er det ti år siden jeg begynte å besøke Norge. Jeg er gift med en nordmann og har bodd her i over sju år, så jeg håper jeg både har litt større forståelse og bedre kjennskap til kulturen enn en utenforstående.

For det andre ønsker jeg at denne boken skal være en ressurs som hjelper deg å gå dypere når du utforsker hensikten med tilbedelse, hvordan det kan se ut, og hva Gud vil ha fra oss når vi tilber ham, slik Guds ord og Den Hellige Ånd forteller oss. Når du leser denne boken, tror jeg du kommer til å oppleve at jeg setter ord på noe som kanskje allerede ligger i hjertet ditt. I tillegg har jeg en litt akademisk tilnærming når vi går dypere inn i teologien rundt lovprisning og tilbedelse, og hvordan vi kan bruke dette i våre egne liv. Jeg tror fullt og fast at tilbedelse er en viktig nøkkel for å se forvandling i denne nasjonen, og for at Norge skal tre inn i sitt sanne kall og utvelgelsen som et fyrtårn for Europa. Jeg synes det er fantastisk at Gud har ledet mange ulike menigheter og kristne organisasjoner til å starte lovsangsskoler, bønnehus og lovsangshus. Alt dette er en del av tilbedelsesbevegelsen Gud har satt i gang. Åpenbaringen og forståelsen av tilbedelse øker, og nyskrevne sanger løfter fram mektige sannheter som skaper muligheter for å oppleve Guds nærvær. Og jeg tror Gud har så mye mer for oss! Gud kaller oss til å leve på et helt nytt nivå. Han tar oss fra herlighet til herlighet mens vi tilber ham.

Denne boken fokuserer først og fremst på Norge, men kanskje finner den veien til lesere fra andre deler av verden også. Det hadde jo vært fantastisk! Jeg tror at alle som leser denne boken, kan ha nytte av prinsippene og kjenne seg igjen i vitnesbyrdene. Jeg håper du blir oppmuntret til å bruke dem i nasjonen du tilhører og kallet dere står i.

I denne boken finner du forskjellige spørsmål til refleksjon og samtale som du kan gå gjennom sammen med andre tilbedere, menigheten din eller lovsangsteamet ditt. Uansett om du er pastor, leder, lovsangsleder, musiker eller tilbeder i Norge, så er denne boken for deg. Jeg har skrevet egne merknader til lovsangsledere og lovsang- steam om hvordan de helt konkret kan bruke dette i tjenesten de står i. Jeg vil oppmuntre deg til ikke bare å lese denne boken uten å ta i bruk det du lærer. Da blir kunnskapen bare sittende i hodet ditt, og du tror du “vet” det, uten at du setter det ut i praksis. Hvis du ikke praktiserer disse sannhetene i måten du lever på, kommer du aldri til å vokse.


Av den grunn har jeg også tatt med noen oppgaver du kan gjøre for å komme i gang. Denne boken er den første i en planlagt serie om tilbedelse. De andre bøkene er på vei, og de kommer til å bygge på dette fundamentet.

Jeg ber om velsignelse over deg når du leser denne boken. Jeg ber om at Gud skal gi deg åpenbaring og forståelse. Jeg ber om at Gud skal gi deg mot til å ta de skrittene han leder deg til å gå. Måtte sannheten sette deg fri til å tilbe på et nytt nivå. Måtte du reise deg og utstråle Herrens herlighet etter hvert som du stadig vokser i tilbedelse og hengivenhet til ham.

Kjøp boken for å lese videre