Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Leksjon Kategori Bibelstudium

Uke 2: Identitet

Hva du tenker om deg selv, er viktig når du kommer frem for Gud i tilbedelse. Det vi innerst inne tenker om oss selv, påvirker måten vi lever livene våre på i relasjonen til Gud. Vi trenger å ha en…

Uke 9: Lyduttrykk

Jeg tror at hver eneste by, region, nasjon og folkegruppe bærer et unikt lyduttrykk som gjenspeiler kulturen deres. Folk responderer på musikktypene som gjenspeiler verdiene, tankesettet og skikkene i deres egen kultur. Ulike instrumenter og musikkstiler spiller en mektig rolle…

Uke 8: Kultur

Kultur er en annen viktig faktor å ta med i betraktningen når det gjelder tilbedelse, fordi hver kultur har sine egne verdier og uttrykksformer. Det første vi bør huske på, er at Gud setter pris på mangfoldet av alle nasjonene…

Uke 7: Personligheter i tilbedelsen

Enten vi er klar over det eller ikke, så spiller de ulike personlighetene våre en rolle i måten vi ser Gud på, og hvordan vi responderer på ham i tilbedelse. Kunnskap på dette området kan være til hjelp i vår…

Uke 6: Bibelske uttrykk for tilbedelse

Vi har snakket om betydningen av å kommunisere vår kjærlighet til Gud gjennom fysiske uttrykk, og det er viktig å merke seg at fysiske uttrykk i tilbedelse ikke er noe den moderne lovsangskulturen har diktet opp. Tvert imot – det…

Uke 5: Tilbedelse har et uttrykk

Hvis noen sier noe fint til deg, men ansiktsuttrykket eller kroppsspråket signaliserer noe annet, da kan det være vanskelig å tro på det som blir sagt, eller ta det alvorlig. Når vi tilber Gud med ord, hvordan kommer de ordene…

Uke 4: Tilbe i ånd

Ånden spiller en stor rolle i tilbedelse. Når vi tilber Gud i sannheten om hvem han er, gir Ånden oss større åpenbaring om denne sannheten, og han tar oss dypere inn i relasjon til ham. Han taler til oss mens…

Uke 3: Tilbe i sannhet

Noen ganger er ikke følelsene mine med i tilbedelsen, men hvis jeg begynner å erklære sannheter om Guds godhet og trofasthet, flyttes fokuset bort fra meg selv. Da begynner det å strømme sann tilbedelse fra hjertet mitt. Men den time…

Uke 1: Hva er tilbedelse?

Dybden i tilbedelsen vår avhenger av hvor stor åpenbaring vi har av hvem Gud er, hva han har gjort, og hvem vi er i ham. Vi tilber i tråd med vårt eget åpenbaringsnivå. Men den time kommer, ja, den er…